Wethouder Maarten Everling in een rolstoel bij de balie van het gemeentehuis
Wethouder Maarten Everling in een rolstoel bij de balie van het gemeentehuis

Jaarverslag IPG 2022

Welzijn & Maatschappij

BERNHEZE - Eind 2021 en begin 2022 heeft IPG Bernheze verbindingen gelegd met de lokale politieke partijen. In maart 2022 waren er Gemeenteraadsverkiezingen en IPG Bernheze vindt het heel belangrijk dat toegankelijkheid hoog op de agenda en dus ook op de partijprogramma’s zou komen. De belangen van de doelgroep van IPG Bernheze moesten bij de partijen op het netvlies komen. Dat is behoorlijk goed gelukt, getuige de verschillende partijprogramma’s die er uiteindelijk zijn gekomen.

Het uiteindelijke stemmen in maart 2022 moest natuurlijk ook zo toegankelijk mogelijk gebeuren. Ook daar heeft IPG Bernheze haar steentje aan bijgedragen. Nu de nieuwe gemeenteraad gevormd is, was het ook belangrijk om kennis te maken met de nieuwe bestuurders. Inmiddels zijn de contacten met de nieuwe wethouders intensief te noemen. IPG Bernheze zal voortaan regelmatig op een positieve manier rond de tafel gaan zitten om te zorgen dat toegankelijkheid in de breedste zin op de agenda’s blijft staan.

Als je niks mankeert dan sta je er niet bij stil, maar hoe anders is dat als je in een rolstoel zit of niks kunt zien. In oktober heeft IPG Bernheze een aantal nieuwe wethouders, raadsleden en gemeentemedewerkers laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten of visueel beperkt te zijn. De reacties achteraf waren eenstemmig. Wat valt dat tegen! De deuren in het gemeentehuis openen wel erg zwaar. En wat doet die grote plant bij de uitgang van de lift? Waarom is de balie zo hoog, als rolstoeler kom je er niet bovenuit! Het was een zinvolle avond waarmee IPG Bernheze weer bewustwording heeft gecreëerd.

Het hele jaar door is IPG Bernheze bezig geweest met een aantal steeds terugkerende projecten. Zo wil zij graag een speeltuin voor kinderen met een beperking. Hoe en waar moet nog uitgewerkt worden, maar IPG Bernheze blijft zich daar hard voor maken! De plaatselijke horeca moet natuurlijk ook voor iedereen toegankelijk zijn. Hier houdt IPG Bernheze een vinger aan de pols en zal regelmatig toetsen. Jaarlijks wordt een knelpuntenrapport, waarmee aan de gemeente signalen gegeven worden waar nog verbeteringen mogelijk zijn in de toegankelijkheid van de publieke ruimte door IPG Bernheze opgesteld. Een knelpunt dat tijdens het ervaringscircuit naar voren kwam doordat een wethouder bijna de trap naar de parkeergarage af viel, is inmiddels al opgelost. Zo snel kunnen dingen dan ook gaan.

Daarnaast is IPG Bernheze nog steeds bezig om duidelijkheid te scheppen in de wirwar aan instanties en loketten. Ze zet zich er voortdurend voor in om iedereen gemakkelijk de weg te kunnen laten vinden in zorgland. Eén loket met professionele bezetting is zinvoller en laagdrempeliger dan verschillende Hulpwijzers, Wegwijzers en Zorgwijzers via internet. Ook bij het maken van beleid in deze wil IPG Bernheze graag betrokken worden. Zo kun je denken aan de aanbesteding voor Hulp in het Huishouden, Regiotaxi, Hulpmiddelen en Leerlingenvervoer.

Tot slot is er het steeds terugkerende VN verdrag Handicap. Ook dit is een punt waar IPG Bernheze zich nog steeds mee bezighoud en ze heeft ook dit jaar weer de gemeente gevraagd hoe het staat met de implicatie van dit verdrag. Het is helaas nog steeds niet duidelijk wanneer er een 0-meting of een Lokale Inclusie Agenda wordt opgesteld. Opnieuw een mooie taak voor 2023.

IPG Bernheze wenst iedereen een heel voorspoedig, gezond en vooral toegankelijk 2023.

Mocht je na het lezen van dit jaaroverzicht enthousiast geworden zijn over de werkzaamheden van IPG Bernheze dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken. Voor het inspireren en ontwikkelen van nieuwe projecten ten behoeve van bewustwording kan nog versterking gebruikt worden!

Afbeelding
Afbeelding