Afbeelding

Sint Willebrordusgilde Heeswijk succesvol in Nuland.

Kunst & Cultuur

NULAND/HEESWIJK-DINTHER - Zondag 21 mei vond traditiegetrouw weer gildedag kring Maasland plaats. Hieraan namen 42 gildes deel.

Zoals gebruikelijk begint de gildedag met een eucharistieviering in de kerk. Na de eucharistieviering wordt de erewijn geschonken aan het gemeentebestuur en de genodigden. Dan volgt een indrukwekkende optocht door het dorp ,met veel belangstellenden langs de route. Eindpunt is het toernooiveld waar de officiële opening en de massale opmars plaatsvindt.
Hierna starten de wedstrijden trommen, vendelen, bazuinblazen, kruisboog- en geweerschieten, standaardrijden, jeu de boules en als afsluiter het ringstekken te paard.
Er zijn hier weer mooie resultaten behaald.

Eerste prijs trommen klasse jeugd: Stef van der straten
Eerste prijs vendelen klasse C met promotie: Nicole Broeren
Eerste prijs trommen klasse C met promotie: Bart Lucius
Eerste prijs: groep bazuinblazen
Eerste prijs: groepstrommen klasse A.

Een mooi resultaat! Allemaal gefeliciteerd, namens het Sint Willebrordusgilde Heeswijk.