Afbeelding

Vacatures voor vrijwilligers bij De Goede Herder in Heesch

Kunst & Cultuur

HEESCH - Parochie De Goede Herder is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. De parochie heeft onder andere mensen nodig voor het kosterteam en voor de vrijwilligersgroep die de wekelijkse viering verzorgt in Zorgcentrum Heelwijk.

Het kosterteam, dat zorgdraagt voor een goed verloop van alle vieringen in de parochiekerk, bestaat momenteel uit twee personen en dat is te weinig. Als een van hen onverwacht verhinderd, ziek of een paar dagen met vakantie is dan komt alles neer op een persoon. Om die druk weg te nemen zoekt de parochie een aanvulling voor het team. De vacature staat open voor zowel dames als heren. Geïnteresseerden zullen zeker een lange periode gecoacht worden door een van de huidige kosters. Het rooster van werkzaamheden wordt in goed overleg met elkaar afgestemd. Door uitbreiding van het kosterteam kunnen de lasten voor de kosters wat verlicht worden, zodat zij ook meer ruimte krijgen voor andere dingen én dit vrijwilligerswerk zodoende voor hen vol te houden blijft.

Iedere donderdagavond om 19.00 uur wordt er vanuit Parochie De Goede Herder een viering verzorgd in Heelwijk. De viering wordt gehouden in het restaurant en een groep vrijwilligers zet de stoelen en overige benodigdheden klaar. Zij haalt indien gewenst de bewoners op van hun kamer. Bewoners die niet kunnen komen maar wel graag de communie ontvangen, krijgen deze op hun kamer aangeboden. Er wordt begonnen met klaarzetten om ongeveer 18.00 uur. Na de viering wordt alles weer opgeruimd, worden de stoelen op hun plaats gezet en de bewoners die zijn opgehaald worden terug naar hun kamers gebracht. We drinken dan samen nog een kopje koffie en gaan dan om ongeveer 20.00 uur weer naar huis. Mede ten gevolge van corona en leeftijd heeft de parochie dit jaar afscheid genomen van vijf vrijwilligers. De huidige groep bestaat uit elf personen. Elke week wordt met drie tot vier vrijwilligers deze viering verzorgd. Om ook hier de wekelijkse lasten voor de vrijwilligers te verminderen, wil de parochie de groep uitbreiden. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

Voor meer specifieke vragen over inhoud, tijdsbesteding en frequentie van de werkzaamheden voor beide vacatures kun je contact opnemen met het gastteam van de parochie via info@heeschdgh.nl of telefonisch 0412-451215 op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Wij zien reacties met belangstelling tegemoet.