Afbeelding

VVD: Steun voor lokale ondernemers

Gemeentenieuws

De oproep ‘Koop Lokaal’ hoor en lees je al jaren. En ook in Bernheze worden inwoners opgeroepen om zoveel mogelijk niet alleen de boodschappen en overige inkopen binnen onze eigen gemeente te doen, maar ook voor grotere uitgaven bij het lokale bedrijfsleven aan te kloppen. Denk bijvoorbeeld aan tuinonderhoud, een verbouwing of een adviesaanvraag.

De VVD Bernheze staat volledig achter deze oproep. Wij zijn natuurlijk ook van nature een ‘ondernemerspartij’. Het lokale bedrijfsleven is namelijk in veel opzichten heel belangrijk voor onze gemeente. Niet alleen zorgt het voor werkgelegenheid en daarmee inkomen voor veel van onze inwoners, maar ook worden veel sport- en andere verenigingen en evenementen door sponsoring ondersteund en soms zelfs overeind gehouden.

De VVD heeft ook de gemeente bij herhaling opgeroepen om zoveel mogelijk lokaal in te kopen, maar toch worden nog steeds dingen als kerstpakketten gewoon elders ingekocht. En als we aan burgemeester en wethouders vragen hoeveel er eigenlijk door de gemeente lokaal wordt ingekocht, dan moeten zij het antwoord schuldig blijven. Geen flauw idee; het wordt niet bijgehouden.

Dit was aanleiding voor CDA, Progressief Bernheze en VVD om een motie in te dienen, waarin het college wordt opgeroepen om vanaf 1 januari 2023 bij te houden aan welke bedrijven opdrachten worden gegund. Aan de hand van deze cijfers kan worden aangestuurd op meer lokale aanbesteding.

Vreemd genoeg steunden niet alle partijen deze motie, maar hij werd gelukkig wél aangenomen. Nu alleen nog zorgen dat het gaat gebeuren...

Reageren via info@vvdbernheze.nl.

Paul Kremers, commissielid Bestuur & Strategie VVD Bernheze