Eric Horvath (Dtv) en Marc Visch (NLPO)
Eric Horvath (Dtv) en Marc Visch (NLPO)

Dtv ontvangt Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Ondernemend Bernheze

BERNHEZE - Dtv Oss-Bernheze/Uden heeft vandaag hetKeurmerk Nederlandse Streekomroepengekregen.Het certificaat werd uitgereikt door de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) tijdens een feestelijke bijeenkomst op de locatie van de omroep in aanwezigheid van burgmeester Moorman van Bernheze en wethouders Den Brok (Oss) en Van Lankvelt (Uden).

Erkenning
Door het verkrijgen van het Keurmerk toont Dtv aan dat het voldoet aan de vereiste criteria voor kwaliteit en professionaliteit, de efficiency en het productaanbod bij lokale publieke omroepen. Marc Visch, directeur-bestuurder van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO): “De toekenning van het keurmerk voor Dtv betekent naast de erkenning voor het harde en goede werk, met name dat ze impact hebben in de streek Oost-Brabant. Het verkrijgen van het keurmerk is geen sinecure. Een streekomroep moet aan veel strenge eisen voldoen. Dat Dtv dit heeft weten te realiseren is wat mij betreft een kroon op hun werk.”

Eric Horvath, directeur van Dtv, is trots op de omroep en medewerkers.“We weten in onze streek op dagelijkse basis een continue kwaliteit te bieden. Het keurmerk is hiervan voor ons de bevestiging. Deze erkenning geeft ook aan dat er binnen de streek gedifferentieerd kan worden. Oss/Bernheze en Uden varen samen onder één vlag maar hebben afzonderlijk hun eigen identiteit.”

Over het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen
Het keurmerk maakt de journalistieke kwaliteit en professionaliteit van lokale omroepen inzichtelijk. Het stelt objectief toetsbare eisen ten aanzien van onder meer de efficiëntie en het productaanbod, die onafhankelijk worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Streekomroepen die op alle criteria voldoende scoren mogen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voeren bij hun dienstverlening. Het keurmerk geeft invulling aan het Mediawettelijk bepaalde Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). Het keurmerk is drie jaar geldig en kent een tussentijdse controle halverwege deze periode.

Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het keurmerk. Dtv behoort nu samen met OOG (Groningen), WOS (Westland, Maassluis en Midden-Delfland) en OPEN Rotterdam (Rotterdam) tot de omroepen met een keurmerk.