Verenigingengids

Rechtswinkel Bernheze

Rechtswinkel Bernheze

RECHTSWINKEL BERNHEZE…

…wordt bemenst door vrijwilligers en wij bieden geheel belangeloos en kosteloos juridische adviezen en beperkte rechtsbijstand aan mensen die tegen juridische problemen aanlopen of juridische vragen hebben en voor wie de drempel te hoog is om commerciële juridische hulp in de arm te nemen. Als wij de gestelde vragen niet zelf kunnen beantwoorden of de problemen niet zelf kunnen oplossen, kunnen wij wel vaak de weg wijzen naar een oplossing.

Wij hebben geen enkele commerciële binding met een religieuze, politieke of andere groepering of instelling. Hierdoor kunnen wij ons – met betrekking tot onze diensten / adviezen aan u – volkomen onafhankelijk en objectief opstellen. Wij zijn vrijwilligers, met een schat aan ervaringen, achtergronden en opleidingen op vele rechts- en andere gebieden en geven u een zo goed en verantwoord mogelijk advies, of verwijzen u naar de instanties die u verder kunnen helpen, met het doel uw problemen opgelost te krijgen.

Dit doen wij geheel GRATIS!

Onze adviezen / verrichtingen / verwijzingen zijn dan ook geheel vrijblijvend en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u onverhoopt als gevolg van onze verrichtingen zou lijden.

Contactgegevens

Rechtswinkel Bernheze

De Misse 4

5384BZ Heesch

Kom langs tijdens ons spreekuur, je kunt elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur binnenlopen