Afbeelding

Hulp bij aanvraag energietoeslag voor lage inkomens in 2023

Welzijn & Maatschappij

BERNHEZE - Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2024 rekenen op een energietoeslag van maximaal € 1.300,-. Deze energietoeslag van de Rijksoverheid wordt uitgekeerd door de gemeenten. Gemeente Bernheze heeft de uitvoering van deze rijksregeling opgedragen aan de afdeling inkomensvoorziening van gemeente Meierijstad. Inwoners van Bernheze die vorig jaar de energietoeslag van € 1.300,- hebben ontvangen, zijn hierover inmiddels al benaderd. Zo niet, neem dan contact op deze afdeling. Degene die dit jaar niet in aanmerking kwam, kan mogelijk volgend jaar wel in aanmerking komen.

Wie komt in aanmerking?
De energietoeslag is beschikbaar voor huishoudens waarvan het netto gezinsinkomen* in de maand november 2023 onder een bepaalde drempel valt:  € 1.502,63 voor alleenstaand 21 jaar tot AOW-leeftijd € 2.146,45 voor samenwonend / getrouwd 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.676,71 voor alleenstaand vanaf AOW-leeftijd € 2.276,85 voor samenwonend / getrouwd vanaf AOW-leeftijd.

Mensen die een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering ontvangen, worden automatisch in aanmerking genomen voor de energietoeslag, mits ze aan de voorwaarden voldoen.
*Gemeente Bernheze hanteert een inkomensnorm van 130 procent.

Energietoeslag via gemeente
Gemeenten blijven, net als vorig jaar, verantwoordelijk voor het uitkeren van de toeslag. € 1.300,- of € 800,- als al eerder dit jaar € 500,- is ontvangen. Als je voor dit jaar nog geen energietoeslag hebt ontvangen, krijg je dit jaar maximaal € 1.300,- uitgekeerd. Dit bedrag werd al of wordt later dit jaar uitgekeerd. Sommige gemeenten hebben hun inwoners al een voorschot van € 500,- gedaan op de energietoeslag. Voor deze groep geldt dat zij straks nog maar € 800,- gestort krijgen. Aanvraag vóór 1 januari 2024!

Voor hulp bij aanvraag energietoeslag: ANBO toeslagenconsulent Henk Verschuur via henvers@gmail.com of 0412-852290.