Afbeelding

KBO en CC De Pas zijn er samen uit

Welzijn & Maatschappij

HEESCH - Afgelopen woensdag, 23 november heeft er overleg plaatsgevonden tussen de KBO en De Pas, met als uitkomst dat de KBO per 1 januari terugkeert naar De Pas. Samen met de Gemeente hebben beide partijen zich het afgelopen jaar tot het uiterste ingespannen om een zo gunstig mogelijk resultaat te kunnen bereiken voor alle betrokkenen. Alle partijen geven aan blij te zijn met de gemaakte afspraken.

Overeenstemming tussen besturen
Tijdens het gesprek zijn er verschillende onderwerpen besproken. Zo is het onder andere gegaan over het zaalgebruik, de activiteitenplanning en de rol van De Pas als enige barexploitant. Door een financiële bijdrage van de Gemeente is een en ander in een stroomversnelling terecht gekomen, met deze overeenkomst als resultaat. De komende dagen gaan beide besturen gezamenlijk bekijken hoe de activiteitenplanning voor 2023 kan worden ingepast.

Positieve blik op de toekomst
Beide partijen zijn erg content met de uitkomst van het gesprek en willen samen naar de toekomst kijken. De overeengekomen werkwijze wordt over een half jaar geëvalueerd.