Afbeelding

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ook voor fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt

Welzijn & Maatschappij

BERNHEZE - In sloten en beken staat steeds minder water. Verschillende sloten vallen al droog. Hierdoor ontstaat schade aan planten en dieren zoals vissterfte. En ook de waterkwaliteit wordt minder. 

Reden voor ons om nog meer maatregelen te nemen om zo goed mogelijk water vast te houden en te zorgen dat het water blijft stromen. In een groot deel van ons werkgebied geldt al dat er geen water meer uit sloten en beken gehaald mag worden. Tot nu toe was dit niet van toepassing op het besproeien van bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt (kapitaalintensieve teelten). 

Vanaf donderdag 4 augustus is dat wel het geval. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening.