Afbeelding

Succesvolle GoedeDoelenWeek in Loosbroek

Welzijn & Maatschappij

LOOSBROEK - Afgelopen weken zijn in Loosbroek 56 collectanten op pad gegaan om op 507 adressen te collecteren voor twaalf CBF erkende goede doelen. Er is een prachtig bedrag opgehaald!

Opbrengsten
Er is meer gedoneerd in vergelijking met het jaar 2019 en de ‘corona-jaren’ 2020-2021. We zijn erg blij met dit resultaat en willen de Loosbroekse inwoners en uiteraard onze collectanten hiervoor hartelijk danken.

In totaal heeft de collecte begin juni van dit jaar € 8.200 opgebracht. In oktober 2021 was de opbrengst € 7.400 en in oktober 2020 was de opbrengst van de collectezuil in De Wis bijna € 5.400. In juni 2019 leverde de collecte ongeveer € 7.600 op. Dat was tot dit jaar de hoogste opbrengst.

Door de inwoners van Loosbroek zijn dit jaar in totaal de volgende bedragen geschonken per fonds (hier in alfabetische volgorde weergegeven en met afgeronde bedragen):

Diabetesfonds   € 670,-
Epilepsiefonds € 585,-
Fonds Gehandicapten Sport € 565,-
HandicapNL € 525,-
Hartstichting € 935,-
KWF Kankerbestrijding € 1165,-
Longfonds € 725,-
Nationaal Fonds Kinderhulp € 610,-
Nationaal MS-fonds € 580,-
Ned. Brandwondenstichting € 505,-
Nierstichting € 675,-
Reuma Nederland  € 660,-

Enquête
Dit jaar hebben we ook een enquête gehouden om te weten te komen of de donateurs naast de contante betaalmogelijkheid ook betaling per bank op prijs stellen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

  • Drie van de vier inwoners die een bedrag schonken in de GDW 2022 vulden de enquête in.
  • Twee van de drie inwoners die een enquête invulden geven de voorkeur aan contant doneren in 2023. Een van de drie geeft de voorkeur aan betaling via de bank (37% van hen met machtiging en 63 % van hen met QR-code).
  • Van de inwoners tot 50 jaar kiest 50% voor contante betaling en 50% voor betaling via de bank.
  • Van de inwoners boven de 50 jaar kiest 70% voor contante betaling en 30% voor betaling via de bank.

Komend jaar gaat de stichting Goede Doelen Loosbroek met de deelnemende fondsen bespreken welk gevolg we aan deze enquête-uitkomsten moeten geven. Maar het mag duidelijk zijn dat we onze collectanten zeker niet kunnen missen gezien het verschil in opbrengst tussen dit jaar en het corona-jaar 2020, toen de collectanten niet langs de deur konden gaan om de enveloppen op te halen. Nogmaals heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze fantastische opbrengst!

Namens alle collecte-coördinatoren en andere betrokkenen bij de stichting Goede Doelen Loosbroek. Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met: Angelique van Empel, secretaris Stichting Goede Doelen Loosbroek, angeliquevanempel@hotmail.com

Afbeelding