Afbeelding

GoedeDoelenWeek Loosbroek

Welzijn & Maatschappij

LOOSBROEK - Dit jaar wordt de GoedeDoelenWeek (GDW) in Loosbroek weer als vanouds in het voorjaar georganiseerd. 

De Loosbroekse collectanten gaan op pad in de week van 30 mei tot en met 4 juni om bij de inwoners van Loosbroek een envelop met een uitnodigingsbrief, een intekenlijst en een korte enquête te bezorgen.  In de week van 7 tot en met 11 juni wordt de envelop met contante giften, intekenlijst en de korte enquête aan huis weer door de collectanten opgehaald. Dit jaar zijn er 54 collectanten actief om bij 512 adressen de collecte-enveloppen te bezorgen en op te halen. Aan de inwoners van Loosbroek wordt dringend verzocht om op de intekenlijst duidelijk per goed doel aan te geven hoeveel men aan het betreffende doel wil doneren, zodat de stichting Goede Doelen Loosbroek niet hoeft te gissen naar de bedoeling van de donateur.

Tot op heden bestaat in Loosbroek uitsluitend de mogelijkheid om contant te doneren. Dit heeft als voordeel dat de gift anoniem blijft en er geen doorlopende bankrekening nodig is. Maar nu nog meer vormen van digitaal betalen gemeengoed aan het worden zijn, wil de organisatie van de GDW via de genoemde enquête achterhalen naar welke wijzen van doneren de voorkeur in Loosbroek voor komende jaren uitgaat. Een verschil met de huidige praktijk is, dat volledige anonimiteit niet te waarborgen is doordat het overboeken dan via een bank gaat. Ook zijn er meer kosten aan digitaal betalen verbonden zodat er netto minder overblijft voor de goede doelen. Om over deze kwestie een goed besluit te kunnen nemen ontvangt de organisatie de ingevulde enquêtes graag retour. De enquête kan samen met de ingevulde intekenlijst en de contante giften in de ontvangen GDW-envelop.

Ook dit jaar hoopt de organisatie van de GDW weer op de inwoners van Loosbroek te kunnen rekenen om zo een mooi resultaat te behalen waarmee de genoemde twaalf goede doelen kunnen worden gesteund.

Diabetes Fonds
Fonds Gehandicaptensport
HandicapNL
Hartstichting
KWF Kankerbestrijding
Longfonds
Nationaal Epilepsie Fonds
Nationaal Fonds Kinderhulp
Nationaal MS Fonds
Nederlandse Brandwonden Stichting
Nierstichting
ReumaNederland

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Angelique van Empel, secretaris van de stichting Goede Doelen Loosbroek: angeliquevanempel@hotmail.com of 06-11455996.