WTW unit geïnstalleerd
WTW unit geïnstalleerd

Woning uit 1956 verduurzaamd – Ventilatie (3)

Welzijn & Maatschappij

Het is Jan Jacobs gelukt om zijn huis, dat oorspronkelijk in 1956 gebouwd is, volledig te verduurzamen. Alles bij elkaar heeft het vier jaren geduurd. Nu is zijn huis helemaal van het gas af, zeer energiezuinig en nog comfortabel ook. In vijf afleveringen vertellen wij je het verduurzamingsverhaal zoals in dit huis in Heesch afgelopen jaren is uitgevoerd. Dit is het derde deel. Alle artikelen zijn te lezen op www.onsbeco.nl.

In het vorige artikel is beschreven hoe het huis van Jan Jacobs is geïsoleerd. In het gehele huis zijn daarmee alle kieren gedicht. Om te voorkomen dat er een ongezond binnenklimaat ontstaat, moet er worden geventileerd. Want, als zo’n huis dan helemaal geen kiertjes heeft, hoe houden we de binnenlucht dan nog fris, zal je je afvragen.

Hoe het was
In eerste instantie werd het huis van 1956 op een ‘natuurlijke manier’ geventileerd door kieren en verticale kanalen. Dit ging volgens het principe van  warme lucht stijgt op en koude lucht zakt naar laagste punt. Jaren later deden de ventilatie-units hun intrede in de woningbouw, waarbij de keuken, toilet en badkamer werden afgezogen en via ventilatieroosters frisse buitenlucht werd toegelaten. Door die ventilatieroosters ontsnapt ook veel warmte, die we met het steeds duurder en schaarser wordende aardgas in de woning hebben gebracht.

Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)
De installatietechniek reageerde op de kreet ‘We stoken niet voor de mussen’ met de ontwikkeling van ‘balansventilatie’. De hoeveelheid afgevoerde (vervuilde) en toegevoerde (frisse) lucht in de woning is steeds gelijk. Bovendien wordt de warmte van de binnenlucht, die wordt afgevoerd, voor een groot gedeelte benut om de toegevoerde frisse buitenlucht voor te verwarmen. Deze lucht voelt nagenoeg hetzelfde als de kamertemperatuur. Hiermee gaat het wooncomfort omhoog én wordt 85 procent van de opgewekte warmte hergebruikt.

De aanvoer van schone lucht vindt plaats naar de verblijfsruimten (woon- en slaapkamers) via inblaasventielen in wand of plafond. In deze ruimten verblijf je het vaakst en is er dus steeds schone lucht nodig. Via afzuigventielen in de werkruimten, zoals keuken, badkamer, toilet, witgoedopstelling en hobbykamer wordt de lucht afgevoerd. De lucht uit deze ruimten wil je liever niet in je huis houden.

In het volgende artikel gaan we in op de verwarmingsinstallatie.