Afbeelding

Aansluitfunctionaris bij scholen

Welzijn & Maatschappij

BERNHEZE - In de gemeente Bernheze zijn in alle dorpskernen basisscholen aanwezig waarop hoofdzakelijk de kinderen uit die kernen onderwijs volgen. Daarnaast is er binnen de gemeentegrenzen een tweetal scholen voor middelbaar onderwijs. De gemeente Bernheze vindt het belangrijk dat er voor de leerlingen goed gezorgd wordt op de scholen. De scholen zetten daartoe al het mogelijke in.

Dat leerlingen soms problemen ervaren, is van alledag. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of psychische, fysieke belemmeringen. Scholen kennen een zorgplicht om te kijken wat er aan het probleem te doen is. Op de scholen zijn intern begeleiders werkzaam en zijn er zorg- en adviesteams (ZAT). Zijn de problemen op het onderwijs gericht, dan zal een school in overleg met kind en ouders gaan zoeken naar toepasselijke oplossingen.

Wanneer de problemen een combinatie zijn van schoolse en persoonlijke problematiek of hoofdzakelijk voortkomen uit persoonlijke problematiek, kunnen ouders en kinderen hierover bij school terecht. Men kan ook aankloppen bij ONS welzijn, huisarts en andere hulpverlening.

Een Zorg- en Adviesteam bestaat uit de intern begeleider aangevuld met andere betrokkenen vanuit school, een aansluitfunctionaris vanuit ONS welzijn en eventueel anderen, zoals GGD en leerplicht. De aansluitfunctionarissen zijn werkzaam bij ONS welzijn en zijn op de hoogte van de inzet van hulp of zorg vanuit de Jeugdwet. Zij kunnen de schakel zijn in het doorgeleiden naar passende hulpverlening.

Als je kind problemen ervaart of hulp nodig heeft, maak het vooral bespreekbaar!

Multidisciplinair Team Bernheze ONS welzijn

De Misse 4b, 5384 BZ Heesch
06-30565746
088 3742525