Jan van der Biezen, Theo van de Wetering en zijn vrouw Jo.
Jan van der Biezen, Theo van de Wetering en zijn vrouw Jo. Marcel van der Steen

Theo jubilaris Maaslands Senioren Orkest

Welzijn & Maatschappij

HEESCH - Tijdens de jaarvergadering die donderdag 15 juli plaatsvond in het repetitielokaal van fanfare Aurora  aan ‘t Dorp, heeft lid en muzikant van het Maaslands Senioren Orkest Theo van de Wetering uit Heesch zijn onderscheiding en oorkonde ontvangen van de bond voor muziekgezelschappen omdat hij 25 jaar lid is. 25 jaar lijkt misschien niet lang maar 25 jaar lid en muzikant bij senioren orkest is wel lang! Theo is 85 jaar en bespeelt nog zeer actief op de grote bas zijn partijtje mee.

Theo is op 60-jarige leeftijd lid is geworden van het Maaslands Senioren Orkest. Maar hij is al ruim 72 jaar muzikant en lid van fanfare Aurora dus is al op jeugdige leeftijd gestart met muziek maken. Volgens ons kan dit van invloed zijn op een goede ontwikkeling voor je gezondheid! Theo is actief muzikant maar ook actief als handige man in de vereniging. Diverse hand- en spandiensten zoals de eerste podiumbordjes voor het orkest kwamen van zijn hand.

Het bestuur en de leden feliciteerden Theo en als kers op de taart hadden ze nog een onderscheiding voor hem van de bond voor muziekgezelschappen, een speld en een oorkonde. Natuurlijk hoor hier ook een bos bloemen bij voor Jo, de vrouw van Theo, want ook zij heeft zeker een waardevolle bijdrage geleverd om dit jubileum waar te kunnen maken!

Voorzitter Jan van der Biezen proostte op Theo met de woorden: “Theo en Jo, bedankt voor deze mooie muzikale jaren en nog jaren een lidmaatschap in goede gezondheid toegewenst.”

Bijna alle muzikanten willen het liefs zolang mogelijk als hun gezondheid het toelaat muziek blijven maken. En dat kan bij het Maaslands Senioren Orkest. Hieronder de overige jubilarissen. Zij krijgen allen wat lekkers, als aanmoediging op naar het 25-jarig lidmaatschap...

20 jaar lid - Hein van Hammond
15 jaar lid - Hein Smits, Piet Janssen en Wil van der Bersselaar
10 jaar lid - Frans van den Akker en Jan van der Biezen  

Muziek maken is wat je heel lang kunt doen. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de algemene ontwikkeling op jonge leeftijd en heeft een gunstige invloed later op de gezondheid van ouderen En daar blijkt veel van waar te zijn.

Theo krijgt de speld van de Bond van Muziekgezelschappen opgespeld door de voorzitter van het MSO, Jan van der Biezen.
Theo en zijn vrouw Jo.