Al gelezen?! The winning mood

Op de koffie bij

Al gelezen?! The winning mood

In oktober 2007 was het tijd voor een voorstelling van The Winning Mood, de mogelijkheden, de mensen achter de schermen en de activiteiten die georganiseerd wordt voor alle leden.
Veel informatie, die ik u graag nog eens aanbiedt om te lezen. We gaan terug naar…

Oktober 2007

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bij de oprichting in 1977 had men voor ogen om ontspanning- mogelijkheden te bieden aan degenen die door welke oorzaak dan ook niet meer konden deelnemen aan het arbeidsproces. Dit was de aanvankelijke de doelgroep maar gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen is inmiddels van dit uitgangspunt afgestapt. Het komt er op neer dat iedereen nu lid kan worden en thans blijkt dat ook steeds meer vrouwen lid worden van deze ontspanningvereniging. En er is ook veel variatie in leeftijd, het jongste lid is 54 jaar en het oudste lid wordt binnenkort 84 jaar.

The Winning Mood is gehuisvest in het Dorpshuis en heeft ca 65 leden. De ontspanningmogelijkheden bestaan voornamelijk uit kaarten en biljarten. Het bestuur beraadt zich thans om andere mogelijkheden van ontspanning te bieden maar kaarten, biljarten en gewoon wat buurten blijken toch altijd weer favoriet te zijn. De contributies en consumptieprijzen kunnen laag gehouden worden, dank zij veel inzet van veel vrijwilligers.

In de zomermaanden worden er fietstochten uitgezet en hieraan wordt door heel veel leden en hun partners deelgenomen. En natuurlijk is er elk jaar een feestavond voor de leden en hun partners (die geen lid hoeven te zijn). Die feestavond wordt muzikaal opgeluisterd door een Muziekgezelschap of muzikant uit de regio. Dan is de eigen ruimte van The Winning Mood te klein maar dank zij de welwillende medewerking van BOBZ en de Gemeente Bernheze wordt dit zonder problemen opgelost en is het gehele Dorpshuis dan beschikbaar.
De sanitaire ruimten in het Dorpshuis zijn gerenoveerd en volledig aangepast aan de eisen des tijds. Uiteraard zijn er ook voorzieningen voor mindervalide.

Deze ruimten worden gedeeld met de jeugdsociëteit BOBZ en dat loopt uitstekend. Op deze wijze is de aanvankelijke functie van het Dorpshuis behouden gebleven en blijkt da t jong en oud heel goed ‘door een deur’ kunnen. Zo heeft het bestuur van BOBZ er in toegestemd dat The Winning Mood haar opslagruimte enigszins gaat uitbreiden en gaat BOBZ daarvoor een stukje ruimte inleveren. Voorbeeldige samenwerking, het wachten is op het College van Burgemeesters en Wethouders van de Gemeente Bernheze die wat bedenktijd gevraagd hebben.

Tenslotte: De ontspanningsruimte van The Winning Mood is geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag (van 13.30 – tot 17.00 uur) en op donderdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur . Voor een eerste kennismaking kan iedereen zo binnenlopen en ook enige weken ‘op proef’ deelnemen aan de activiteiten zonder enige verplichting. Men kan zich ook aanmelden bij een van de bestuursleden. het bestuur is onlangs “gereorganiseerd” en dat heeft ook tot nieuwe taakverdelingen geleid. De samenstelling van het stuur is thans als volgt.
Toon van Dijk - De Beekgraaf 38 Voorzitter tel. 611471
Christ Cuypers - W. van Houtstraat 40 Secretaris tel 611482
Hans Zwaans - De Zicht 18 -Heesch Penningmeester
Jan van Nuland - Kantje 18 Coordinator Biljaren tel. 611852
Arnold de Wit -Heuvelstraat 40 Coordinator Kaarten tel. 611072
Ronny Zitter - Wilhelminastraat 19 Zaal en Bar beheer

bron: The Winning Mood, Toon van Dijk