Afbeelding

Kinderopvang De Benjamin; een unieke kinderopvangorganisatie

Ondernemend Bernheze

NISTELRODE - Als u uw kind een paar dagen per week naar een kinderopvangorganisatie brengt, heeft u het recht om daar professionaliteit van te eisen. Het is immers nogal wat, om uw kind in de handen van onbekenden te geven. Om die professionaliteit te waarborgen werken bij De Benjamin daarom alleen goed opgeleide mensen, die zowel bewust als bekwaam met uw kind om kunnen gaan. Om die professionaliteit verder te waarborgen, hebben wij mede voor de ouders een uitgebreid pedagogisch beleidsplan geschreven. In dit plan staat de visie die wij op kinderopvang hebben en wat wij daarin in het contact met u en uw kind belangrijk vinden.

Hieronder willen wij een paar belangrijke thema’s aanstippen
Het hoofdpunt van ons pedagogisch beleid is de sociale ontwikkeling van ieder kind. Natuurlijk krijgen ook zaken als lichamelijke en cognitieve ontwikkeling hun aandacht, maar gezien de stand van wat we nu over kinderen weten, ligt de meerwaarde van een kinderopvangorganisatie juist op het sociale vlak. (Louis Tavecchio, hoogleraar Kinderopvang stelt dan ook; ‘…laat in de kinderopvang niet de cognitieve ontwikkeling centraal komen te staan… De meerwaarde van kinderopvang zit nu juist in de sociaal-emotionele competenties.’).

Uit allerlei soorten onderzoek blijkt dat mensen met veel sociale vaardigheden gelukkiger zijn, dat is een belangrijk gegeven. Kennelijk zit het vinden van geluk vooral in het hebben van goede relaties met de mensen om je heen! Dat betekent dat het loont om op dat gebied vaardig te worden.

Sociale vaardigheden zijn echter allemaal aangeleerd. Er is geen mens die dat zonder anderen kan. Als we kinderen op dit gebied niets aanbieden, geen rolmodel zijn of kinderen niet uitleggen hoe je met andere mensen omgaat, worden het onaangename wezens.

Aangezien mensen met veel sociale vaardigheden gelukkiger zijn en bovendien al het sociale gedrag dus moet worden aangeleerd, heeft De Benjamin er voor gekozen dit het speerpunt van het pedagogisch beleid te maken. U kunt er bij ons van op aan dat wij erop zijn ingesteld uw kind op zoveel mogelijk manieren contact met anderen te laten maken en onze pedagogisch medewerkers zorgen er daarbij voor dat uw kind op het sociale gebied zoveel mogelijk positieve ervaringen opdoet. De groep als geheel neemt bij ons dan ook een belangrijke plek in. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat 70% van ons spelbudget wordt besteed aan materiaal dat uitnodigt tot sociaal contact. En het wil bijvoorbeeld ook zeggen dat we met de groep stilstaan bij een ziek kind dat afwezig is. We verliezen in deze visie het individu absoluut niet uit het oog, maar proberen het individuele wel steeds in verhouding tot het geheel (in dit geval dus de groep) te zien. De sociale ontwikkeling staat immers centraal.

Kortom; wij zijn een kinderopvangorganisatie met een missie. We vatten onze taak serieus op en willen meer zijn dan een ‘bewaarplek’ voor kinderen. Wij hebben onszelf een pedagogisch doel gesteld en zijn daar zeer actief mee bezig. En dat maakt De Benjamin tot een unieke kinderopvangorganisatie.

Maxend 6
Nistelrode
0412 – 611 942
info@debenjamin.com
www.debenjamin.com 

Afbeelding
Afbeelding