Afbeelding

Inspiratiesessies De Pas

Ondernemend Bernheze

HEESCH - Bij CC De Pas vond donderdag 17 november een openbare bestuursvergadering plaats waarbij de financiën, de visie, het beleid en het betrekken van de inwoners bij dat beleid besproken zijn. De presentatie en uitnodiging voor de inspiratiesessies, om mee te praten over het beleid, zijn als nieuwsbericht te vinden op de website van CC De Pas. Van 30 november tot en met 13 december zijn er verschillende inspiratiesessies waar je je voor in kunt schrijven.

Waar het bestuur van CC De Pas het beleid tot en met nu zelf heeft vastgesteld, wil zij het beleid van 2023-2026 samen met jou vaststellen. Tijdens de openbare bestuursvergadering heb je een eerste reactie kunnen geven op het concept beleidsplan. In de komende inspiratiesessies gaan we, samen met jou, dieper in op de verschillende onderwerpen. Je kunt je via een datumprikker (scan de QR-code) aanmelden voor deze sessies. Het is ook mogelijk je aan te melden bij de receptie van CC De Pas. Met jouw input willen wij het nieuwe beleidsplan 2023-2026 in januari 2023 vaststellen. Wij hopen op jouw bijdrage!