Afbeelding

Update: HeeSchaop

Natuur & Dieren

HEESCH - Ruim een half jaar nadat Gert van Oort en Antonet van Dongen de plannen voor HeeSchaop presenteerden, grazen de eerste schapen op Heesch West. Tijd voor een update!

HeeSchaopte mee?
Energiek, groen en circulair. Heesch West moet het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant worden. Bedrijven die zich bezighouden met innovatieve concepten in de bouw, circulaire economie, duurzame energieoplossingen en logistiek staan straks in een aantrekkelijk landschapspark. Het circulair kwaliteitsplan Heesch West nodigt bedrijven uit tot co-creatie om samen met de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West te zoeken naar de meest duurzame oplossingen.

Gert van Oort, de laatste agrarisch ondernemer in dit gebied, en zijn partner Antonet van Dongen lanceerden tijdens een schuurbijeenkomst op 24 juni een concreet initiatief. Onder de naam HeeSchaop willen ze het landschapspark beheren in samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen. Gert en Antonet zien een park voor zich met natuurinclusieve landbouw door toepassing van agroforestry, voedselbossen en graasbeheer met een schaapskudde, waar het aangenaam recreëren is voor pauzerende werknemers én omwonenden. 

Vijftig toehoorders, onder wie afgevaardigden van de gemeente Bernheze en ’s- Hertogenbosch, ZLTO, IVN, Rabobank, Provincie Noord-Brabant en buurtbewoners luisterden naar hun ideeën en presentaties van Sjef van Dongen (Agroforestrysupplies), Gert Sikken (Cosun) en Han Wiskerke (Wageningen University & Research). Het publiek werd uitgenodigd om mee te denken en te doen. Antonet is blij met alle tips. “Super, want hetgeen de komende twintig jaar wordt gerealiseerd, moet ook waardevol zijn voor de omgeving.”

Ideeën en hulp zijn nog steeds welkom. Contact opnemen kan via heeschaop@gmail.com.

De bijeenkomst gemist? Bekijk de presentatie.  

Proef met stro als bouwmateriaal
 

Bij de bouw en aanleg van bedrijventerrein Heesch West wordt er geanticipeerd op het grondstoffenakkoord 2030. Daarin is bepaald dat er 50 procent minder primaire grondstoffen worden toegepast in 2030, bijvoorbeeld door gebruik van biobased materialen.

Het gebruik van stro in gebouwen heeft volgens heeft volgens bouwbedrijf Gebroeders van Herpen, Strotec en architecten|en|en de toekomst. Samen ontwikkelden zij het Ballast Nedam Development Natuurhuis. Naar verwacht start medio 2023 de bouw van de eerste 8 woningen in Heeze. De woning is voor meer dan 95% biobased. Zo wordt er naast stro, een heel scala aan andere biobased materialen toegepast. Daarmee slaat deze woning 90 ton CO2 op.

Gert: ”Voor het fabriceren van de prefab strogevels voor deze woningen is dus stro nodig. Samen met verschillende partners onderzoeken we of en hoe we het stro van de door ons lokaal verbouwde granen kunnen aanleveren voor deze woningen, zodat de keten korter – en dus duurzamer - wordt. Daarnaast onderzoeken we of we in samenwerking met de BioBased Innovations Garden een veldproef op Heesch West kunnen realiseren voor de teelt van gewassen voor biobased gronstoffen voor de bouw, denk aan hennepvezels voor de isolatie van bedrijfspanden en miscanthus/olifantsgras voor vezels die gebruikt worden in bijvoorbeeld bio-asfalt.”

Schaapskudde

Wollig en wit: de eerste 80 schapen grazen op het gras waar zonnepark Achterste Groes komt. Dit jaar teelt Gert hier graszaad voor de vermeerdering voor zaadproducent  DLF. Om de duurzaamheid en weerbaarheid van deze teelt, en daarmee de akkerbouwrotaties in Nederland te vergroten, voeren Delphy, CLM en Proefboerderij Rusthoeve de komende jaren een PPS project uit gericht op verduurzaming van de graszaadteelt. Door de begrazing met schapen stoelt het gras beter uit en groeit het in het voorjaar sterker terug. Er zal worden gekeken naar vijf aspecten van de teelt, te weten: mechanische onkruidbestrijding, organische bemesting, klimaat, biodiversiteit en rentabiliteit.

Het is de bedoeling dat de schaapskudde na de oogst weer terugkeert op deze plek.  Gert: “Met de schapen beheren we daarmee nu al het toekomstige zonnepark Achterste Groes, dus laat die 21.000 zonnepanelen maar komen.”

In de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

In oktober 2022 won HeeSchaop de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas: een groen-blauwe handdruk. “Deze erkenning geeft ons nieuwe energie”, zeggen Antonet en Gert.  

Opnieuw maakt HeeSchaop kans op een prijs, want we staan in de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door VNO-NCW Brabant Zeeland, de Provincie Noord-Brabant, Havenbedrijf Moerdijk, Brabantse Ontwikkeling Maatschappij (BOM) en ABN-AMRO. Op 6 februari vindt de finale plaats. HeeSchaop maakt dan kans op de publieksprijs. Noteer de datum alvast in je agenda. Tijdens de uitzending kun je op ons initiatief stemmen.