v.l.n.r.: Cor Wijnen, Jo Wijnen (beiden 12,5 jaar), Pieter Minten, Jan de Graaf, Piet van Grunsven, Gerard Bierman, Jan Ploegmakers (allen 25 jaar)
Piet van Grunsven is al 60 jaar lid van div. kerkkoren.
Niet op de foto:
Johan van den Akker (12,5 jr) en Henk van Opstal (25 jr)
v.l.n.r.: Cor Wijnen, Jo Wijnen (beiden 12,5 jaar), Pieter Minten, Jan de Graaf, Piet van Grunsven, Gerard Bierman, Jan Ploegmakers (allen 25 jaar) Piet van Grunsven is al 60 jaar lid van div. kerkkoren. Niet op de foto: Johan van den Akker (12,5 jr) en Henk van Opstal (25 jr) Marcel van der Steen

Jubilarissen Gregoriaans koor

Kunst & Cultuur

HEESCH - Het Gregoriaans Herenkoor van de Petrus-Emmaus parochie heeft zondag 2 oktober haar 25-jarig bestaan gevierd. Het koor is opgericht op 8 oktober 1996, maar vanwege corona kon het feest vorig jaar niet gevierd worden. Zondagochtend zijn de jubilarissen samen met hun partners met de bus vertrokken voor een uitstapje. Eerst hebben ze gezongen in een Heilige Mis in de prachtige kerk in Venray en daarna vertrokken ze naar Steyl voor een lunch in de Jochemhof, mooi gelegen aan de Maas.

Na een heerlijke lunch werd er gewandeld in de mooie tuinen van het klooster en werd een bezoek gebracht aan het interessante missiemuseum. Zeer voldaan is het gezelschap hierna weer met de bus teruggereisd naar Heesch, waar een uitgebreid diner stond opgediend in de dagkerk die daarvoor speciaal was ingericht. Tijdens het diner hebben de acht leden plus de dirigent een onderscheiding ontvangen van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

De voorzitter kon de volgende personen onderscheiden:
Cor Wijnen: 12,5 jaar lid en is tevens secretaris van het koor. Ook verzorgt hij de overzichten van welke koren in welke dienst zingen.

Jo Wijnen: 12,5 jaar lid en tevens gekozen als opvolger van de huidige voorzitter.

Johan van den Akker zou ook de versierselen hebben ontvangen vanwege zijn 12,5 jaar trouwe lidmaatschap van het Gregoriaans koor. Hij is ooit begonnen in het ‘knapenkoor’ zoals dat toen heette, en heeft ook nog lang gezongen in het koor van de parochie in Vinkel. Helaas kon Johan door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn. 

Na het voorgerecht werden onderstaande drie leden onderscheiden:

Pieter Minten: lid vanaf 1997 en dus vanwege het uitstel van het jubileum nu 26 jaar lid. Ook is Pieter nog enkele jaren lid geweest van het bestuur. Hij is ondanks zijn niet al te sterke gezondheid, vanwege een ernstige coronabesmetting tijdens de eerste coronagolf, een trouw lid gebleken.

Jan de Graaf: Jan is evenals Pieter in 1997 lid geworden. Nadat Jan al jaren optrad in ‘De Rooie Tesneuzik’ werd hem gevraagd ook in het Gregoriaans koor te komen zingen. Jan is ook een toegewijd lid en al sinds jaren penningmeester.

Henk van Opstal: Henk is sinds de oprichting trouw lid, inmiddels dus alweer 26 jaar. Helaas kon ook hij zijn onderscheiding niet persoonlijk in ontvangst nemen. Henk deed vroeger al erg veel voor de parochie, naast zijn baan als docent. Hij was vanaf het begin een grote steun en toeverlaat omdat hij zo goed wist hoe het reilde en zeilde in de parochie. Denk hierbij aan het mede-organiseren van diensten in overleg met de dirigent. Nu heeft Henk een tandje terug moeten schakelen vanwege zijn leeftijd maar blijft zeker een zeer gewaardeerd lid.

Na genoten te hebben van de hoofdmaaltijd werden nog twee gerespecteerde personen onderscheiden.

Op de eerste plaats dirigent Gerard Bierman. Bij de fusie van de parochies Emmaus en de St. Petrusparochie was het de bedoeling dat ook de koren zouden fuseren. Dit verliep echter niet zo gladjes... Gerard zijn taak als dirigent verviel en dit was de reden dat hij samen met enkele mannelijke oud-leden het huidige Gregoriaans koor oprichtte. Het koor sloeg aan en breidde uit onder leiding van Gerard Bierman van 14 naar 28 leden. Vooral door zijn inzet, vakbekwaamheid en de plezierige wijze van leidinggeven, werd het koor een succes. Er wordt nog steeds met plezier gerepeteerd en er worden er nog steeds Gregoriaanse Heilige missen gezongen.

Vervolgens werd Piet van Grunsven gehuldigd vanwege zijn onafgebroken 60-jarig lidmaatschap bij diverse koren in Heesch en Herpen. In Heesch was en is hij kartrekker en dirigent van het Avondwakekoor alsmede zanger van het Ceciliakoor en, indien nodig, treedt hij hier op als dirigent. Verder is Piet zeer sociaal en collegiaal want leden die wat moeite hebben met vervoer worden door hem gratis gehaald en gebracht.

Tenslotte werd er afscheid genomen van Jan Ploegmakers in de functie van voorzitter. Hij heeft maar liefst ruim 25 jaar deze functie bekleed. De nieuwe voorzitter prees hem voor de wijze waarop hij deze functie heeft uitgevoerd; zeer betrokken waarbij de goede sfeer binnen de groep als een belangrijk doel werd gezien, en daarbij werd door hem veel persoonlijke aandacht besteed aan het lief en leed van de leden die dat erg op prijs stelden. Kortom: een bindende factor binnen het koor! Gelukkig blijft hij behouden voor het koor als bariton.

Tot slot sprak de nieuwe voorzitter de wens uit de goede sfeer en enthousiasme van alle leden te mogen behouden en dat de komende tijd meer nieuwe leden zich zullen aanmelden om naar de toekomst toe het voortbestaan van het koor te kunnen waarborgen. Uiteraard hoef je niet woonachtig te zijn in Heesch, alle mannen zijn welkom. Interesse? Neem dan contact op met secretaris Cor Wijnen, 06-38497014). Eerst even naar het koor luisteren kan natuurlijk ook! Het koor oefent bijna elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk in Heesch.