Vrouw op het platteland van Japalpur India met haar eigen winkeltje.
Vrouw op het platteland van Japalpur India met haar eigen winkeltje.

Vastenproject 2021: ‘Solidair met India’

Kunst & Cultuur

HEESWIJK-DINTHER - Samen met de parochies die op een bijzondere manier verbonden zijn met de Norbertijnen, vragen we in de veertigdagentijd aandacht voor een project dat zorgt voor bestrijding van armoede op het platteland van India. De ondersteuning is een passend cadeau aan de Norbertijnenorde die dit jaar haar 900-jarig bestaan viert. 

Zelfvoorzienend worden
De stichting Solidair met India heeft haar wortels in de Abdij van Berne. Het project is gericht op verbetering van de inkomsten van 45 personen op het platteland van Jabalpur / Jamtara. Als gevolg van grote werkloosheid, hebben deze mensen een gebrek aan eten en een slechte gezondheid. Ze hebben geen financiële middelen om kleinschalige activiteiten te starten, waarmee zij inkomsten genereren en zelfvoorzienend kunnen worden. Via dit project kunnen mensen gaan werken en zelf inkomsten verwerven. Daarmee verbeteren hun levensomstandigheden.

Materialen én ondersteuning
Via het project worden 45 personen (6 families en 11 individuele personen) geholpen bij het opzetten van activiteiten, zoals het starten van kleine winkels en een schoonheidssalon; reparatie van mobiele telefoons; de aanschaf van naaimachines en verhuurmaterialen voor evenementen. Met het projectbudget worden zowel materialen aangeschaft als ondersteuning verleend bij de opzet en uitvoering van de activiteiten. Tevens wordt dit ingezet voor de organisatie en monitoring van dit project door de Norbertijnen van de abdij van Jamtara in India.

De looptijd van het project is 6 maanden en de totale kosten van het project bedragen 22.800 euro. Van dit bedrag wordt 11.300 euro gedekt door een lokale bijdrage. Het resterende bedrag van 11.500 euro hoopt Solidair met India te verkrijgen middels het project in de 40-dagentijd. 

Hulp voor de allerarmsten
In de abdijkerk staat in de veertigdagentijd een kleine tentoonstelling over India. Een interview met de vorige directeur Joke van Zutphen en de nieuwe directeur Anja Bekkers van de stichting Solidair met India is te vinden op www.solidairmetindia.nl.

Draagt u dit project een warm hart toe, maak dan een bedrag over naar bankrekeningnummer NL18 RABO 0120 1106 60 t.n.v. Solidair met India, onder vermelding van project 40-dagentijd of stop uw bijdrage in een envelop en deponeer deze in de brievenbus van de Abdij van Berne of de kerk in Dinter, Loosbroek of Berlicum/ Middelrode Dinther onder vermelding van Solidair met India – project veertigdagentijd.