Collectieve bouwplannen 55plus; grote behoefte en stagnatie woningbouw ouderen
Collectieve bouwplannen 55plus; grote behoefte en stagnatie woningbouw ouderen

Collectieve bouwplannen 55plus; grote behoefte en stagnatie woningbouw ouderen

Heesch

BERNHEZE - De gemeente Bernheze is de afgelopen tien jaren actief en succesvol geweest met een tiental collectieve bouwplannen (CPO) in de kernen van onze gemeente. Dit jaar en de komende jaren lijkt  de ontwikkeling van dergelijke bouwplannen voor de doelgroep 55plus (ouderen) en 30min (starters) door meerdere oorzaken te stagneren. De collectieve bouwprojecten (CPO) die vorig en dit jaar in de kernen Heesch en Nistelrode zijn opgeleverd werden twee tot drie jaren geleden ontwikkeld. Sindsdien is het stil door het ontbreken van geschikte bouwlocaties voor collectieve woningbouw in beide kernen. Door een groot gebrek aan zowel gemeentelijke als particuliere bouwgrond. Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de kern Heeswijk-Dinther.

De CPO initiatiefgroep Heesch-Nistelrode is begin dit jaar het overleg hierover met de gemeente Bernheze opgestart. Door diverse omstandigheden w.o. de corona pandemie, is het vervolg van dit overleg uitgesteld naar september dit jaar. De onlangs geactualiseerde lijst van 55plus belangstellenden voor collectieve woningbouw bevat in totaal een veertigtal namen van inwoners van de beide kernen. Die willen op korte termijn collectief bouwplannen ontwikkelen en realiseren, maar missen daartoe de mogelijkheid. Over de kern Heeswijk-Dinther is bekend dat dit er zo’n dertig zijn. Nodig is dat voor collectieve 55plus woningbouw op korte termijn zowel inbreidingslocaties als bouwlocaties in nieuwbouwwijken beschikbaar komen. Kortom is er een grote vraag  en behoefte om levensloopbestendige en duurzame gelijkvloerse woningen voor de doelgroep 55plus te bouwen. Terwijl het aanbod van bouwlocaties voor deze doelgroep al jaren stagneert.

De CPO-initiatiefgroep blijft zich inzetten voor uitbreiding van dit type gelijkvloerse woningen voor ouderen (doelgroep 55plus). Daarbij weet zij zich gesteund door de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) die al jaren bij de gemeente Bernheze aandringt om meer te bouwen voor ouderen (koop en huur). En voor collectieve woningbouw meer CPO bouwlocaties in de drie grote kernen van onze gemeente beschikbaar te stellen. Informatie / reactie: jan.matena@hotmail.com