Afbeelding

Lokaal: hoe behoud je leefbare woonkernen

Gemeentenieuws

Herziening huisvestingswet 2014 is dit een goede aanzet hiervoor?

Vanaf 1 januari is het mogelijk om sturing te geven aan de woonruimteverdeling in onze gemeente. Zo wordt het mogelijk om 50 procent van de woningen toe te wijzen aan inwoners met een lokale binding, voor beroepsgroepen die van vitaal belang zijn en ook mogen wij zelf nieuwbouwkoopwoningen toewijzen aan woningzoekenden die extra problemen ondervinden bij het vinden van schaarse betaalbare koopwoningen met een koopgrens tot € 390.000,-. Hiermee kunnen wij nu dus daadwerkelijk starters en ouderen uit onze gemeente voorrang geven bij de toewijzing. 

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van de regio kan het cruciaal zijn dat mensen in het eigen dorp kunnen blijven wonen als ze een woning zoeken. De wet is een afzwakking van wat BZK-minister Hugo de Jonge en gemeenten eerder voor ogen hadden. Zij wilden bestaande koopwoningen ook meenemen in het nieuwe beleid. Maar de Tweede Kamer beriep zich hierbij op het eigendomsrecht en schaarste waardoor deze groep huizen buiten de werking van deze wet zijn gebleven. Een zinvollere oplossing is meer woningaanbod en daar wordt volop aan gewerkt.

Op vragen van Lokaal in de commissie Ruimtelijke Zaken gaf de wethouder aan dat in Bernheze naar verwachting in de tweede helft van dit jaar een verordening zal komen die het toewijzingsbeleid aan eigen inwoners zal gaan regelen.

Laten we hopen dat een combinatie van meer aanbod en toewijzing aan eigen inwoners de leefbaarheid van onze kernen zal bevorderen.

Namens Lokaal,
Hans Vos