Afbeelding

CDA: Recht doen

Gemeentenieuws

Wat ben ik trots dat ik het gedachtegoed van het CDA in Bernheze mag uitdragen. Het CDA wil recht doen met het verkiezingsprogramma. Recht doen gaat over een fatsoenlijk land, waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap. Waar respect en normen en waarden niet ouderwets zijn, maar gekoesterd worden. Recht doen gaat ook over het doen, over daadkracht waarbij het fundament ligt bij versterken van vertrouwen, saamhorigheid en solidariteit. En wie wil dit nou niet? Dit past bij Bernheze!

Hier staan we voor:
* Gemeenschapszin, waarden en normen vormen het fundament op recht te doen
* We helpen gezinnen die niet rond kunnen komen door hun bestaanszekerheid te vergroten
* Zorg houden we beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar
* Bouw van voldoende woningen om het woningtekort op te lossen
* Boeren, leerkrachten en zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun werk en erkenning voor hun vakmanschap
* Groene industriepolitiek voor een duurzame toekomst
* Geen naïeve benadering meer van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit
* De instroom van migranten gaat omlaag, zodat onze huisvesting, zorg en onderwijs het aankunnen.

Laten we met z’n allen op 22 november kiezen voor een duidelijk en eerlijk verhaal met ambities die ook echt uitvoerbaar zijn.

Chantal Kanters, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de buurt!