Afbeelding
ALETTEFOTOGRAFIE

Lokaal: Poëzie draagt bij aan taalontwikkeling

Gemeentenieuws

En onderwijs vinden we bij Lokaal belangrijk maar ook dat poëzie bijdraagt aan creativiteit en culturele overdracht in de hele samenleving. Ons lokale hart klopt warm voor kunst en cultuur, net als het mijne. 

Toen de Bernhezer KunstKring (de BKK) mij in 2017 vroeg om gemeentedichter te worden, twijfelde ik niet. Nu daarop terugkijkend voelt het als een rijkdom. Het was inspirerend om gedachten en ideeën poëtisch vorm te geven. Persoonlijk ervaar ik dat als ik poëzie lees of schrijf dat dat mijn woordenschat bevordert. Het kan ook een bron van troost en inspiratie zijn. Ik zou ouders willen enthousiasmeren om hun kinderen vooral poëzie voor te lezen! Poëzie heeft vele kwaliteiten. Haar cadans, haar ritme en haar rijm zorgen voor een andere taalrijkdom dan spreektaal. Kinderen raken zo vertrouwd met het ritme in taal en kinderpoëzie is vaak speels dus fantasie wordt volop geprikkeld. 

Ik heb alle kinderpoëziebundels, die de BKK geïnitieerd heeft, in mijn kast en lees mijn kleinkind eruit voor. Ik houd van het BKK-poëzie-evenement ‘De zin van Bernheze’ en van hun activiteiten: ‘De Schrijverij’ en ‘Het Verhaal’, ach eigenlijk van alles wat zij doet. Nu heeft de BKK in het kader van de landelijke poëzieweek, dat loopt van 26 januari tot en met 1 februari, een aantal inwoners gevraagd, ook mij, om een gedicht te schrijven over vriendschap en deze voor te dragen in Bernhezer ouderenhuizen. Vol van zinnen heb ik vriendschap beschreven en hoop dat het een waardevolle culturele overdracht zal worden.

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal