Afbeelding

Ophef in Heeswijk over initiatiefvoorstel kerkbestemming

Gemeentenieuws

HEESWIJK-DINTHER – Wethouder Edwin Daandels werd donderdagmiddag opgewacht door een onverwachte verzameling van bezorgde belangstellenden, toen hij bij de Heeswijkse kerk een initiatiefvoorstel wilde toelichten. Hij werd overstelpt met een ondervraging en ontsteltenis.

Initiatiefvoorstel
De kerk staat al enige tijd leeg. Daardoor dreigt verpaupering. Vanwege de monumentale status van het gebouw, is de eigenaar echter verplicht het in stand te houden en te onderhouden. Ook het apostelhuis achter de kerk, het Willibrordcentrum en het terrein vallen onder dit eigendom. Om dit onderhoud te kunnen bekostigen, heeft de eigenaar daarom bij de gemeente het initiatiefvoorstel gedaan om in deze gebouwen woningen te realiseren; maar liefst 40 appartementen, zo rept het voorstel.

Willibrordcentrum
In het naastgelegen Willibrordcentrum daarentegen, huizen verschillende stichtingen en verenigingen waar zo’n tweehonderd mensen per week op af komen. De plek wordt als gemeenschapshuis ervaren. De vrijwilligers hebben een zodanig groot hart voor de plek, dat zij ruim twee ton hebben geinvesteer duit eigen zak en het pand eigenhandig hebben opgeknapt. 

Persmoment
Dat dreigt nu allemaal voor niets te zijn geweest. Het college gaf op het voorstel namelijk groen licht, waardoor het traject van start kan gaan. Gebruikers van het Willibrordcentrum kregen lucht van het persmoment en maakten van de kans gebruik om verhaal te halen bij de wethouder. Die was verrast door de opkomst en deed verwoede pogingen op alle vragen een antwoord te geven.

Gepasseerd
In de ophef werd duidelijk dat de gebruikers en ook het parochiebestuur onaangenaam zijn verrast door de mededeling en zich in de aanloop van deze procedure totaal gepasseerd voelen. Of de initiatiefnemer een procedurele misstap heeft gedaan, door deze belanghebbenden niet in het voorstel te betrekken, is nog onduidelijk. “De bal ligt in deze bij de eigenaar”, benadrukte de wethouder.

Eigendom
De wethouder probeerde de aanwezigen duidelijk te maken dat het gebouw niet in eigendom is van de gemeente, en dat de gemeente om die reden grotendeels machteloos staat. Dat werd door de menigte niet geaccepteerd. De activiteiten van het Willibrordcentrum zouden immers worden gewaarborgd, terwijl Daandels aangaf dat Heeswijk reeds een gemeenschapshuis heeft, en dat is bestuurlijk gezien niet het Willibrordcentrum. Hij zat daarmee in een lastig parket.

Inspraak
Wel kwam duidelijk naar voren hoezeer Daandels met zijn dorpsgenoten meevoelt. Hij laat dan ook weten dat de verenigingen in deze zeker van zich moeten laten horen bij de gemeente. Verderop in de procedure komt nog een omgevingsdialoog, inspraak en bezwaar, ook van deze mogelijkheden kan gebruikgemaakt worden. De boodschap van de aanwezigen was duidelijk: “Ga er eens voor knokken, laat ons niet in de steek.”

Tekst en foto: Monique van Strien