Maarten Everling, Rien Wijdeven, Edwin Daandels en Marius Tielemans
Maarten Everling, Rien Wijdeven, Edwin Daandels en Marius Tielemans

Coalitie Bernheze presenteert coalitieverklaring

Gemeentenieuws

BERNHEZE - CDA, Lokaal en SP hebben samen een coalitieverklaring opgesteld. Een document waarin we richting geven aan de agenda en programmering voor de komende vier jaar alsook de langere termijn. 

Coalitieverklaring 

Participatief traject bestuursprogramma Bernheze 2022 – 2026
Dit document vraagt om verdere uitwerking en uitdieping in de vorm van een bestuurlijk programma. Deze verdieping willen we participatief vormgeven met de gehele gemeenteraad en andere stakeholders zoals verenigingen, instellingen, dorpsraden, ondernemersverenigingen en inwoners.

Het bestuursprogramma Bernheze kan na vaststelling in de gemeenteraad financieel worden vertaald in de meerjarenbegroting 2023-2026 en als gebruikelijk eveneens worden vastgesteld door de gemeenteraad

Participatief traject