Bedrijvengids

Klasse RT Remedial Teaching

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Soms gaat die ontwikkeling niet vanzelf en heeft het kind wat extra ondersteuning nodig.
Jeanine Maas van Klasse RT kan de ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft. 

Remedial Teaching op maat!
Door de ontwikkelingen in het basisonderwijs vinden we steeds meer kinderen met leer - of gedragsproblemen binnen het reguliere basisonderwijs. Jeanine levert graag een bijdrage aan de groter wordende behoefte aan individuele hulp/zorg binnen het reguliere onderwijs. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kan Klasse-RT ondersteuning bieden in:

Taalontwikkeling
Lees/rekenvoorwaarden
Lezen (dyslexie)
Begrijpend lezen
Spelling (dysorthografie)
Rekenen (dyscalculie)
Schrijven (fijne en grove motoriek)
Studievaardigheden
Concentratie/ werkhouding/ taakaanpak
Sociaal/ emotionele problemen
Gedragsproblemen
Leren leren
Mindmappen
Masterclass Cito toets
Werkgeheugentraining.

Bij Klasse-RT kunt u ook terecht voor diverse trainingen, workshops en coaching. Zit uw zoon of dochter in groep 7 en 8? Dan kunt u denken aan de Masterclass Cito toets. Heeft uw zoon of dochter emotionele problemen of overziet hij of zij de leerstof niet meer door een veel te vol hoofd? Dan is de MatriXmethode interessant. Is uw kind een echte beelddenker? 'Ik leer anders' is speciaal ontwikkeld voor beelddenkers. Wilt uw zoon of dochter graag leren mindmappen of 'snel leren= leuk leren'? Ook dat is mogelijk bij Klasse-RT. Voor problemen met het werkgeheugen geeft Klasse-RT Jungle memory training.

Voor alle mogelijkheden en de tarieven kunt u vinden op de website van Klasse RT.

Contactgegevens

Klasse RT Remedial Teaching

Delst 45

5388ST Nistelrode

Tel 0412-617144